Naši návštěvníci

Zdravotní postižení téměř vždy znamená významný zásah do lidského života. 
Je potřeba se zorientovat, vyhodnotit aktuální potřeby a možnosti jejich uspokojení. 
Přijde souběh situací, často ústících do poznání, že s postižením sice mnoho aktivit dělat lze, ale už jinak...

Hledání vhodných postupů pro každého jednotlivce otevírajícího naše dveře s očekáváním účinné rady je naše stěžejní náplň. 
Lhostejno, zda přichází pro inspiraci rodič postiženého dítěte, pedagog, student, sám postižený osobně, lékař z úrazovky, profesionál v problematice či investigativní žurnalista. 
Mnohdy lze využít postupy a řešení ověřená léty lidské praxe, jindy je nutné trpělivě - naprosto nezávisle na čase - hledat a zkoušet postupy nové. Úspěšnost a efektivita se v takovém případě ukáže až s odstupem času, oproti rychlokvašným řešením ad-hoc upřednostňujeme řešení náročnější, ale vedoucí k dlouhodobé stabilitě. Základní podmínkou pro naši práci však zůstává pozitivní vlastní motivace těch, kteří k nám směřují.


Historie projektu

V počátcích tohoto tisíciletí byly naše prostory rozhodnutím Zastupitelstva města Zlína vyhrazeny aktivitám pro těžce tělesně postižené děti a děti s těžkým kombinovaným postižením.

Postupem času adekvátně rostoucím potřebám byly tyto aktivity přesměrovány do prostor více odpovídajícím specifice organizace provozu zařízení a formám práce s touto cílovou skupinou.

Uvolněný prostor svou volností přímo nabízel využití pro volný čas, jeho bezbariérovost pak cílovou skupinu - občany se zdravotním postižením. Do uvedení zákona o sociálních službách se pro zařízení používal název Městský stacionář pro zdravotně postižené KLUB Íčko. 

Do té doby také výborně mohla probíhat spolupráce s DDM Astra Zlín, se změnou zákona přišla i progresivní změna - stali jsme se součástí obsahově velmi blízké organizační jednotky, a to Střediska volného času Ostrov radosti Zlín.


Informace o nás

Klubíčko Zlín je pravděpodobně jediným volnočasovým zařízením v pozici organizační složky statutárního města v České republice, jehož provoz je financován z rozpočtu města. Naše středisko, se specializuje na programy prevence sociální exkluze a segregace osob se zdravotním postižením, zejména mládeže po ukončení základní školní docházky a osobám s trvalým poúrazovým handicapem.

Stálou nabídku tvoří:

  • stolní počítače s výukovými a paměťovými programy
  • kompenzační pomůcky pro ovládání PC (myši a klávesnice)
  • pomůcky pro rozvoj a trénink jemné motoriky.
  • výtvarný ateliér - rukodělné práce dle schopností a možností klientů
  • pravidelné sportovní činnosti  -  šachový kroužek

                                                       -  aplikované sportovní aktivity (boccia, sálový curling a florbal)

Vzdělávací a osvětová činnost:

  • v průběhu celého roku zajišťujeme tematické přednášky
  • účastníme se různých kulturních i společenských akcí na území města Zlína a jeho okolí

 


KontaktKLUBÍČKO
ul. Miloše Knesla 4056
76001 Zlín


+420 773765204


Blog

25.06.2011 10:01

Klub Íčko po deseti letech

Jak vnímají naši existenci lidé okolo?

Celý článek

—————